Australia Network Logo
Nhảy dù tự do
Nhảy từ máy bay, để rơi tự do một lúc trước khi bung dù được gọi là ‘sky diving’. Hãy xem cảm giác đó như thế nào và học thêm một số cách nói về thời tiết.
Advertisement
Home and Away
Improve Your English
Advertisement
Explore Australia Network
TV Guide
Ways to Watch
News
Learning English
Sports Lounge
About Us
Australia Network Home
Help
Legals
© ABC 2014